Tot ziens juf Ankie !

Juf Ankie heeft een nieuwe full time baan op bs De Sleutel.  Leuk, voor haar jammer voor ons.

Afgelopen vrijdag kwam ze langs om afscheid nemen van de kids in groep 5  met een groepsknuffel.