Overblijven

Het overblijven tussen de middag

Regels overblijven

Veel kinderen maken in de middagpauze gebruik van het overblijven. Tussen 12.00u en 12.45u. is er een groep van overblijfouders, die met de kinderen eet en ook surveilleert tijdens het buiten spelen. Om 12.45u. zijn enkele leerkrachten buiten om op de kinderen te letten.

Vanuit het team en vanuit de medezeggenschapsraad van onze school hebben we gekeken of we de overblijfsituatie kunnen verbeteren. Er komen namelijk signalen binnen, waaruit blijkt dat het overblijven zeker nog geoptimaliseerd kan worden. Dit alles ondanks de inzet van de overblijfouders.

Zowel het team als de medezeggenschapsraad hebben gekeken naar verbeterpunten en zijn tot de volgende afspraken gekomen.

Betaalwijze:

Het overblijven kost € 1,- per keer. We gaan vanaf januari werken met strippenkaarten van € 10,-, € 20,-, en  € 50,-. De oude kaart kan natuurlijk eerst volgemaakt worden.

Het is het gemakkelijkst wanneer u de kosten van het overblijven overmaakt naar: Stg. Kath. Ond. Zuid Oost, inzake Fatima, rek. 1912.28273, o.v.v. de naam van uw kind, de groep waarin uw kind zit en de periode waarover u betaalt.

Op maandagochtend om 8.30u. is er steeds een overblijfouder aanwezig in de aula. Zij is op maandagochtend 6 januari voor het eerst aanwezig. Bij haar kunt u de strippenkaarten kopen.

Deze kaart blijft op school en de overblijfouder tekent steeds af ( met datum), wanneer uw kind gebruik heeft gemaakt van het overblijven. Als de kaart bijna vol is, zal de overblijfouder een briefje meegeven, waarop gevraagd wordt om een nieuwe kaart te kopen.

Het is dus niet meer de bedoeling, dat uw kind zelf geld meebrengt naar school.

Organisatie

Om 12.00u. eten alle kinderen, die op school overblijven in hun eigen groep. In de groep heeft de overblijfouder een map, waarin de overblijfkaarten zitten en waarin zij noteert welke kinderen er die dag overblijven.

De leerkracht blijft in de groep en draagt samen met de overblijfouder zorg voor een goede start van het overblijven. Alle kinderen blijven op hun eigen plaats zitten. Of het moet zijn dat de leerkracht hen een andere plaats toewijst.

De overblijfregels worden voor de kinderen/ ouders / overblijfouders en de leerkrachten zichtbaar gemaakt.

Het digibord wordt niet door de kinderen bediend.

Na het eten en op teken van de overblijfouder gaan de kinderen buiten spelen.

Gele en rode kaarten blijven gehandhaafd. Een gele kaart is een waarschuwing, die gegeven wordt, wanneer een leerling zich niet gedraagt en geen gehoor geeft aan een mondelinge waarschuwing. U wordt als ouder door de overblijfouder op de hoogte gebracht van deze gele kaart.

Als uw kind een tweede gele kaart krijgt, volgt vanzelf de rode kaart. Uw kind mag dan een week lang niet overblijven. Het is dus ook belangrijk voor u als ouder om met uw kind zijn of haar gedrag goed te bespreken.

Wij hopen op deze manier om, samen met u als ouder, het overblijven beter te laten verlopen. Het overblijfmoment is namelijk ook een moment van gezellig samenzijn met de andere kinderen.

Team en medezeggenschapsraad en overblijfouders van

Basisschool Fatima.

Regels overblijven