Zorgverbreding

Interne begeleiding

Remedial Teaching

 

Natuurlijk is de juf of meneer van uw kind de eerste verantwoordelijke als het gaat om zorg voor goed onderwijs. In de groepen worden dan ook steeds vaker meerdere en verschillende instructie vormen aangeboden om zoveel mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van uw kind. Ondanks alle zorg komt het voor dat het kind toch nog meer extra’s nodig heeft.

De leerkracht kan dan een beroep doen op mij; de interne begeleider en remedial teacher van de school. Door reguliere en CITO toetsen en door observaties worden kinderen gesignaleerd. Tijdens groeps- en leerlingbesprekingen worden de kinderen besproken en worden handelingsplannen opgesteld. Deze worden met de ouders besproken en regelmatig geëvalueerd. Wanneer er meer onderzoek of hulp nodig is, kan dit besproken worden in het zorgteam van de school. Dit zorgteam bestaat uit directie, interne begeleider, schoolmaatschappelijk werk, leerlingbegeleider van SOM en jeugdarts. Als interne begeleider van de school ben ik verder verantwoordelijk voor de coördinatie van de leerlingenzorg zowel binnen als buiten de school. Ook heb ik regelmatig overleg in diverse netwerken zoals het jeugdnetwerk en de netwerken voor IB-ers.

Tonnie Lemmens