Ouderraad

De ouderraad is een belangrijke schakel tussen ouders en school. Onze ouderraad organiseert, coördineert en assisteert bij verschillende schoolse en buitenschoolse activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Sportactiviteiten, Carnaval en de schoolreis. Deze activiteiten worden niet door de overheid gefinancierd, maar o.a. uit de door U betaalde ouderbijdrage, die door de ouderraad wordt beheerd. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt door het bestuur van de ouderraad verslag uitgebracht over de activiteiten en financiën van het afgelopen jaar.

Bij de aanvang van schooljaar 2016 – 2017 bestaat de O.R. uit de volgende leden:

  • Voorzitter: Monique Jansen
  • Secretaris: Ivo van Leeuwen
  • Penningmeester: Kim de Kort
  • Leden: Monique Rijkers, Natascha van de Besselaar, Sandra van de Gouw, Suzanne van de Laak, Susan Hooijen, Ninoeschka van Erp en Edwin van Hommelen.