GGD

Ggd midden-brabant

Wat doet de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Midden-Brabant ?

Het JGZ-team bestaat uit een jeugdarts (Mevr. E. Bruijnen), jeugdverpleegkundige ( Mevr. Karin Schoones). Het team wordt verder ondersteund door een jeugd-psycholoog.
De JGZ-teamleden hebben als taak het bewaken en bevorderen van de gezondheid van jeugdigen op de hun toegewezen scholen.
De kinderen worden daartoe op een aantal vaste momenten tijdens de schoolperiode onderzocht. Voor kinderen van de basisschool zijn deze momenten:

-kleuters van groep 2: Gezondheids-onderzoek door de jeugdarts en assistent.
-kinderen van groep4:. Gezondheids-onderzoek door jeugdverpleegkundige
-kinderen van groep 7: gezond-heidsonderzoek door de jeugd-verpleegkundige.
Daarnaast kan ieder kind, iedere ouder of leerkracht uit eigen beweging contact opnemen met een arts of verpleegkundige van de GGD als daar redenen voor zijn, bijv. bij twijfel over groei of gehoor. Maar ook bij problemen op psycho-sociaal gebied, zoals bijv. angstig zijn.
Op aanvraag van leerkracht, ouders, jeugdarts of -verpleegkundige onderzoekt de logopedist het spraak-, taal- en stemgebruik van de kinderen. Na het onderzoek vindt-indien nodig- een (advies)gesprek plaats met ouder(s) en/of leerkracht. Zonodig volgt verwijzing via de jeugdarts en de huisarts voor verder onderzoek of logopedische behandeling.
Wanneer een leerkracht voor een kind een onderzoek vraagt moet dit van te voren met de ouders worden overlegd.
Als het onderzoek daartoe aanleiding geeft zal de arts of verpleegkundige ouder en kindverwijzen voor nader onderzoek of behandeling, bijvoorbeeld naar huisarts, RIAGG of een consult aanvragen bij de eigen psycholoog van de GGD.
Voor al deze activiteiten hoeven ouders niet te betalen.Naast het periodiek gezondheidsonderzoek van de kinderen adviseren de arts en verpleegkundige van de JGZ de scholen over de veiligheid en de hygiëne binnen de school, en over de gezondheidstoestand van de leerlingen. De school wordt periodiek gecontroleerd op veiligheid en hygiëne. Met betrekking tot de gezondheidstoestand van de kinderen wordt de vertrouwelijkheid van het onderzoek in acht genomen.
Bovendien kan het JGZ-team de school adviseren bij de invulling van het vak ‘bevordering gezond gedrag’, hierbij ondersteund door de afdeling Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO).
Voor meer informatie kunt U bellen of de folder “Wat doet de GGD voor jeugd en jongeren?” aanvragen. Bel: 013 – 4643911.