Algemeen overigen

Verjaardagen

Als Uw kind jarig is, mag het in de klas trakteren. Hou het bij een kleinigheidje, een gezonde traktatie heeft de voorkeur.
De groepsleerkracht doet mee aan deze traktatie, een extra traktatie is echt niet nodig. Als de groepsleerkracht jarig is, vindt zij of hij het zeker leuk om van de kinderen een zelfgemaakt cadeautje te krijgen.
In overleg met een andere leerkracht wordt er ook voor een gezamenlijk cadeau gezorgd. Hiervoor wordt een kleine bijdrage gevraagd (0,50 euro).
De kinderen van groep 1 en 2 mogen ieder een eigen (zelfgemaakt) cadeautje geven. Hier wordt geen geld ingezameld voor een gezamenlijk groepscadeau.

Vieringen

In deze kalender staat een aantal vieringen gepland. Met deze vieringen komen we met alle groepen bij elkaar in de aula. De kinderen treden dan voor elkaar op. In verband met de beperkte ruimte van de aula en het grote aantal kinderen kunnen alleen ouders aanwezig zijn van kinderen uit de optredende groep. Tijdens vieringen waarbij iedere groep optreedt kunnen geen ouders aanwezig zijn.

EXCURSIES, SCHOOLREIS EN SCHOOLKAMP
Ook buiten het schoolgebouw kun je leren! Daarom zullen er in dit schooljaar excursies plaatsvinden. Om de kosten te drukken verzoeken we ouders om met een auto te rijden.
Hiervoor kunt U zich opgeven, indien nodig wordt er dan een beroep op U gedaan. Ouders die meegaan als begeleider worden niet ingedeeld in het groepje van hun eigen kind.
Aan het begin van dit schooljaar gaan groep 1 t/m 8 op schoolreis. Groep 8 heeft bovendien een schoolverlaters kamp.

 

 

Fietsen

De (fietsen)berging van onze school is erg klein. Het is daarom niet mogelijk dat iedereen op een fiets naar school komt. Het is noodzakelijk om vooraf te vragen of uw kind zijn fiets in de stalling kan stallen. Binnen de lijn Ringbaan-Zuid, Ringbaan-Oost, Broekhovenseweg, en Havendijk is het niet toegestaan om met een fiets naar school te komen.

Huiswerk

Voor het jongere kind is spelen erg belangrijk, vandaar dat wij in de lagere groepen alleen huiswerk meegeven als dit noodzakelijk is. Bijvoorbeeld wanneer een kind door ziekte nog wat werk thuis in moet halen.
In groep 6 wordt een begin gemaakt met wat regelmatig huiswerk en dit wordt in de volgende schooljaren verder uitgebreid. Dit als een voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

De nieuwsbrief

Via de Nieuwsbrief, die eens in de twee weken verschijnt, wordt U op de hoogte gehouden van alles wat op school is gebeurd of staat te gebeuren.
Deze Nieuwsbrief wordt, evenals andere post, op vrijdag meegegeven aan het oudste kind van het gezin. Omdat sommige informatie geen twee weken kan wachten zal er nog wel zo af en toe iets tussendoor als post meegaan.
Dat proberen we tot een minimum te beperken.

Verzekering

De kinderen van onze school zijn collectief verzekerd tegen eventuele ongevallen.
Deze verzekering is van kracht tijdens de gewone schooltijden en een uur vóór en een uur ná schooltijd. Verder tijdens alle activiteiten die door de school worden georganiseerd.
Over de hoogte van de dekking kunt u op school informatie krijgen.

In- en uitgaan van de school

Groep 1/2:
’s Morgens en ’s middags gaat de deur 5 minuten voor aanvang van de schooltijd open. U kunt dan met uw kind naar de klas zodat u de mogelijkheid heeft om werkjes van uw kind te bekijken. Om 8.30u en 13.00u gaat de deur van de klas dicht en wordt begonnen met de les.
Na schooltijd moet U de kinderen buiten opwachten.

Groep 3 t/m 8:
Deze kinderen kunnen kiezen of ze eerder naar binnen komen (5 minuten voor schooltijd gaan de deuren open), maar eenmaal binnen, dan ook niet meer naar buiten!
De kinderen verlaten de school via de eigen ingangsdeur.
Ouders die hun kind op komen halen vragen wij buiten te wachten, dit i.v.m. de beschikbare ruimte.

Pauzes

Om de lange morgen te onderbreken mogen de kinderen wat te eten of te drinken meebrengen. Dit kan zijn fruit, een boterham of melk.
Snoep of andere zoetigheid zien we niet graag als hapje tijdens de pauze.
Het is niet de bedoeling dat de kinderen meerdere dingen meebrengen; een stuk is voldoende.
Voor de kinderen van groep 1 en 2 zou het prettig zijn wanneer appels e.d. al in stukjes zijn gesneden.

Overblijven

Op onze school is er voor alle kinderen gelegenheid om tussen de middag op school over te blijven.
Tijdens het overblijven is er toezicht door ouders.
Er wordt voor de kinderen thee gezet; brood en eventueel ander drinken zult u aan uw kind mee moeten geven.
De kinderen mogen tijdens het overblijven de school en de speelplaats niet verlaten. Dit in verband met de veiligheid van uw kind.
De financiële bijdrage is op dit moment 1 euro per keer.

U kunt ook een ‘knipkaart’ kopen voor 4 keer overblijven.
Dit kan op maandagochtend om 08.30 uur.
Het is ook mogelijk om voor een hele periode ineens te betalen via de bank.
NL92RABO0191228273 t.n.v. basisschool Fatima, inzake overblijven van…(naam kind).
Mevr. Marinussen coördineert het overblijven, hebt u vragen of opmerkingen dan kunt U met haar contact opnemen. Tel.: 013-5366282.

Nachtrust

Helaas moeten wij constateren dat sommige kinderen op school moeilijk hun gedachten bij het werk kunnen houden en zwakker presteren vanwege te weinig nachtrust.
Zorg er dus voor dat uw kind op tijd
te bed ligt en goed uitgerust op school komt.

Gevonden voorwerpen

Mocht uw kind iets kwijt zijn, informeer dan even bij de conciërge.
Vindt uw kind iets, laat het dan afgeven bij de conciërge. De gevonden voorwerpen worden geruime tijd bewaard. Als de gevonden spullen na verloop van tijd opgeruimd gaan worden wordt U via de Nieuwsbrief hierover geïnformeerd. De spullen worden dan altijd nog enkele dagen ‘te kijk’-gesteld!