Naar het museum!

Sinds kort hebben we er een leuk uitstapje bij! In alle oneven weken mogen er 6 kinderen met 2 museum moeders mee naar de bieb!! Jules, Hanan, Jill, Brianna, Benthe en Kaylee zijn deze week geweest. Ze hadden het erg naar hun zin.